Холбоо барих

Бүгд Найрамдах Буриад Улсын төрийн үйлдвэр "Буриадын эм зүй"

670047, Бүгд Найрамдах Буриад Улс,

Улаан Yд хот, Дальневосточная гудамж, 7

E-mail: office@burfarm.ru

 

Ажлын хуваарь:
Нэгдэхь өдөр-дөрөвдэхь өдөр  8.00 – 17.00
Тавдахь өдөр  8.00 – 15.45

 

Хүлээн авах өрөө

 

8 (3012) 33-58-03, 33-58-39

office@burfarm.ru
       

Худалдааны хэлтэс

факс

Нийлүүлэгчийн менежерүүд:

Менеджеры по работе с ЛПУ:

Эмийн сангуудтай болон бусад худалдан авагчидтай ажилладаг менеджерүүд:

 

 

8 (3012) 33-57-83

8 (3012) 29-75-97, 68-80-71

8 (3012) 41-42-44, 68-80-91

 

8 (3012) 33-44-92, 68-80-74

 

 

sell@burfarm.ru

lpu@burfarm.ru

 

sale@burfarm.ru

       

Хууль зүйн хэлтэс

  8 (3012) 33-58-03

jurist@burfarm.ru

       

Хүний боловсон хүчний хэлтэс

  8 (3012) 33-58-03

kadrovik@burfarm.ru

       

Хөдөлмөр хамгаалалын, иргэний хамгаалалтын, онцгой байдлын мэргэжилтнүүд

  8 (3012) 33-58-03

ot@burfarm.ru

       

Мэдээллийн технологийн хэлтэс

 

8 (3012) 41-42-43

admin@burfarm.ru

       

Мэдээллийн хэлтэс

 

8 (3012) 33-58-02

info@burfarm.ru

       

Нягтлан бодох бүртгэл

главный бухгалтер

бухгалтерия

 

 

8 (3012) 33-58-03

8 (3012) 33-58-35, 33-58-03

 

 

buh@burfarm.ru

       

Төлөвлөлт ба эдийн засгийн хэлтэс

  8 (3012) 33-58-03

economy@burfarm.ru

       

Агуулах

 

8 (3012) 33-58-03

sklad@burfarm.ru

       

Эмийн хөнгөлөлттэй хангах хэлтэс

 

8 (3012) 33-57-95

dlo@burfarm.ru

       
Манай банкны дэлгэрэнгүй мэдээлэл      
       
ИНН   0323037270  
КПП   032301001  
ОГРН   1020300888794  
ОКПО   05057571  
Банкны нэр   Нийтийн хамтарсан компани «Сбербанк» 8601 тоот Буриадын салбар  
БИК банкны   048142604  
Хүлээн авагчийн харилцах данс   40602810709160104694  
Банкны нөхөн авах данс   30101810400000000604