Үнийн жагсаалт

Бүгд Найрамдах Буриад Улсын"Буриадын эм зүйн" агуулахын үлдэгдлийг тээвэрлэх

- Excel (xls)-ийн загвараар

 

- WinZip (zip)-ийн загвараар

   

Цахим захиалгын хөтөлбөр

Цахим захиалгын хөтөлбөр

Суулгацын зааварчилгаа

   
Ammyy Admin
Интернэтээр дамжуулан компьютерт алсаас хандах програм.

Цахим захиалгын хөтөлбөрийн програмын тохиргоо:

Захиалагчийн код: бүртгэлд олгоно (утсаар лавлаарай: 8(3012)41-42-43)

Север: burfarm.ru

Бүртгэлийн бичлэг: burfarm_burfarm1

Нууц үг: утсаар лавлаарай: 8(3012)41-42-43