№3-р эмийн сан

 

Эмийн сан төлбөрийн Мир, Visa, MasterCard, JCB, UnionPay картыг хүлээн авдаг

 

Эмийн сангийн эрхлэгч: Балдаева Марина Валерьевна

Утас.: +7 (30143) 2-16-94

E-mail: apteka3@burfarm.ru

Хаяг:  Мухаршэвэр нутаг, 30-лет Победын гудамж (Ялалтын 30 жилийн ойн), 7.

Ажлын хуваарь: 8.00 цагаас 19.00 цаг хүртэл, завсарлагаагүй; Хагас сайн өдөр-бүтэн сайн өдөр 09.00-16.00; завсарлагаа 12.00-12.15.
 

 

 

Чиглэлийн схем: